Hur används Cilaxoral?

Dosering

Läkemedelsmängden bör anpassas individuellt så att avföringen blir lagom mjuk. Vuxna börjar lämpligen med 10 droppar på kvällen. Dosen kan sedan minskas eller ökas så att avföringen blir lagom mjuk. Ta inte mer än 20 droppar per dygn.

Cilaxoral används dagligen i högst en vecka. Därefter kan du eventuellt övergå till varannandags-medicinering. Efter ytterligare en vecka kan var tredje-dagsmedicinering prövas och efter ytterligare en vecka avslutas behandlingen.

Cilaxoral kan droppas i munnen eller blandas med mat eller dryck.

Användning för barn

Cilaxoral ska inte ges till barn under 12 år.

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel eftersom erfarenheten från gravida kvinnor är begränsad.

Amning

Natriumpikosulfat passerar inte över i modersmjölk. Cilaxoral kan därför användas under amning.

Att tänka på

Använd inte Cilaxoral vid svåra magsmärtor, vid stopp i tarmarna, vid allvarlig uttorkning eller om du är allergisk mot något innehållsämne i detta läkemedel. Långvarigt bruk kan leda till störd vätske- och elektrolytbalans och brist på kalium i blodet. Vid behov av laxermedel dagligen under längre tid bör orsaken till förstoppningen utredas av läkare.

Ta del av informationen på bipacksedeln innan du använder produkten.
Ytterligare information fås genom att klicka på länken till Fass.

Cilaxoral

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar.